chinese geneeswijze

Traditionele Chinese Geneeskunde

TCM (Traditional Chinese Medicine) is de Engelse afkorting voor Traditionele Chinese Geneeskunde.
De oorspronkelijke principes van de Traditionele Chinese Geneeskunde gaan terug tot de begrippen uit de oude Chinese natuurfilosofie. Deze filosofie is gebaseerd op het begrip "Qi". Dit wordt in het westen vaak vertaald met "energie" of "levenskracht". Ziekte wordt beschouwd als een verstoring van het energetische evenwicht van de mens. Deze verstoring kan zich zowel op lichamelijk, psychisch als emotioneel niveau manifesteren. Dit komt tot uiting in meer of minder ernstige klachten. In die gevallen waarin het lichaam niet in staat is het evenwicht zelfstandig te herstellen, kan Traditionele Chinese Geneeskunde uitkomst bieden.

 

 

Acupunctuur merdianen kaart

De Chinese Geneeskunde heeft reeds duizenden jaren ontwikkeling achter de rug. Ook nu nog worden bestaande denkbeelden en werkwijzen steeds verder aangevuld en geïntegreerd met nieuwe, meer moderne bevindingen en technieken. Traditionele Chinese Geneeskunde omvat hiermee een compleet op de moderne mens afgestemd geneeskundig systeem. Via dit systeem kunnen diagnoses worden gesteld, ziektes worden genezen en klachten worden verminderd of gestabiliseerd.

De Chinese zienswijze benadert de mens anders dan de Westerse Geneeskunde. Ze stelt niet de "ziekte" centraal, maar "de zieke mens in zijn omgeving". In het westen waar de Traditionele Chinese Geneeskunde en met name de acupunctuur een steeds grotere plaats inneemt, wint de gedachte dat het lichaam, de geest en de omgeving van de mens niet los te zien zijn van elkaar, steeds meer terrein. Traditionele Chinese Geneeskunde biedt de mogelijkheid tot een dergelijke totaalbenadering. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen bij de kern worden aangepakt.

 

 


De Chinese Geneeskunde heeft één van de meest verfijnde diagnostische technieken van de wereld. Door het voelen van de pols, het bekijken van de tong en een uitgebreide anamnese kan het patroon, waarbinnen de ziekte zich manifesteert, worden onderscheiden. Als gevolg hiervan kunnen zowel de gevolgen als ook de onderliggende oorzaken worden bestreden. Tevens kan de vatbaarheid van een patiënt voor bepaalde ziektebeelden worden vastgesteld zodat er preventief kan worden gehandeld.

Onderdelen van de Chinese Geneeskunde zijn o.a. Acupunctuur, Kruidentherapie, Tui-Na (meridiaan massage) en Qi Qong.