Tuchtregeling en klachten

 

De therapeut is onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Zorggeschil (www.zorggeschil.nl)

 

Het heeft de voorkeur om klachten in eerste instantie te bespreken met de therapeut. Indien de cliënt en therapeut geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de cliënt zich wenden tot de geschilleninstantie Zorggeschil.

 

Een klachtenfolder is te verkrijgen in de praktijk.